Pomen Mandžušrijeve mantre po zlogih, Nj.E. Khenchen Lama Rinpoče

ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ

OM (ཨོཾ) – piše se tudi Aum, je svet in mističen zlog, ki izvira iz hinduizma, ampak je sedaj skupen v budizmu, hinduizmu, sikhizmu, džainizmu in tradiciji bon. Kot zanimivost, velja, da muslimanski „Amin“ in krščanski „Amen“ izvirata iz tega zloga
AH (ཨ) – predstavlja neposredno razumevanje narave pojavov
RA (ར) – predstavlja razumevanje praznine z zornega kota Hinajane. Ta globoka učenja o praznini Hinajane so primerna za tiste praktikante, ki imajo težave pri razumevanju praznine v njeni najvišji naravi
PA (པ) – predstavlja meditacijo. Obstajata dve osnovni vrsti meditacije: ne-konceptualna (brez razmišljanja) ter konceptualna (razmišljanje)
TSA (ཙ) – predstavlja pomembnost nirvane in samsare. Natančna narava obeh, samsare in nirvane, je praznina. Vendar če ne razumemo natančne narave samsare, se za nas manifestira v obliki treh trpljenj. Bistveno je razumeti pomembnost nirvane in samsare.
NA (ན) – predstavlja karmo (dejanja). Na kratko, karma pomeni, da je vse trpljenje, ki ga izkušamo, posledica naših preteklih ne-krepostnih dejanj (negativne karme), in da je vsa sreča posledica naših preteklih krepostnih dejanj (pozitivne karme). Obstajata dve osnovni vrsti karme: kolektivna karma in individualna karma. Razumeti moramo, da z vsakim dejanjem našega govora, telesa in uma sejemo semena za naše prihodnje izkušnje.
Dhi (དྷཱིཿ) – predstavlja bidžo ali semenski zlog Bodisatve Mandžušrija. Po recitaciji 108 Dhijev si predstavljajte Dhi na vašem jeziku, ki se spušča navzdol in se staplja z Dhijem na mesečevem disku na vašem srcu, ki postane zelo bleščeč. Neizmerljivi žarki rdeče luči se širijo iz tega semenskega zloga, ki napolnjujejo vaše celotno fizično telo in očiščujejo vso negativno karmo (dejanja), bolezen in ovire.
Na kratko, pravilen pogled nam pomaga spoznati pravo pot. Meditacija je dejanska praksa, s katero razvijemo razumevanje poti v izkušnji, ki nas vodi do sprememb v našem umu in občutjih. Dejavnost nam skupaj z modrostjo daje sposobnost pomagati čutečim bitjem na učinkovit način ob pravem času.

Sad ali izpolnitev sta sreča in pogum, ki sta rezultat naših krepostnih dejanj.

༈ རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ནི།
ཤེས་བྱའི་མཁའ་དབྱིངས་ཟབ་ཅིང་ཡངས་པ་ལ། །
བློ་གྲོས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །
སྐྱེ་དགུའི་མ་རིག་མུན་པའི་ཚོགས་བསལ་བ། །
རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།
ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ ཞེས་སོ། །