Meditacija Shamatha je dobra za ljudi, ki imajo preveč misli: um je preveč zaposlen in ima preveč negativnih misli. Če izvajamo Shamatho, boste bolj mirni, imeli boste manj negativnosti in um se umiri.
Rigpashana je tantrična vizualizacija z drevesom Zatočišča: Jidam (Samanthabadra, mirni in srditi Jidami); Dakini (21 Tar in mnogo različnih Tar in različnih Dakini) in Darmapale (mirni in srditi). Te najbolj koristijo meditaciji Shamathe.
Če izvajate prakso Zatočišča, bo vaš um bolj umirjen, srečen in imeli boste manj negativnih misli, ker z vašim umom mislite na Budo in Štiri Korenine. Štiri Korenine z govorom in mantro niso negativne stvari, ampak so polne blagoslovov. S telesom prakticiramo jogo – mudro Štirih Korenin. Potem je vaša velika Shamatha umirjena, veliko Budovstvo so vaše telo, govor in um. Nato natanko vidite Štiri Korenine. Vidite, da ste s telesom, govorom in umom, veliko Shamatho, z Budovo Darmo. Potem boste z lahkoto izvajali Rigpashano.
Rigpashana je razumevanje narave telesa, govora in uma. Rigpashana telesa pomeni, da razumete, da je vaše fizično telo v resnici veliki Buda, dragoceno človeško življenje. Z veliko Rigpashano govora razumete naravo mantre. Z velikim umom razumete naravo Bude.
Shamatha je vzrok za Rigpashano. Če je Shamatha dobra, potem je dejavnost, izpolnitev Rigpashana. Če izvajate Shamatho zelo dobro, potem se lotite tantrične poti. Razumeli boste tantrično Rigpashano in Dzogčen.
Tantrična pot pomeni, da greste najprej po Zatočišče, prebudite Bodičito in vizualizirate Štiri Korenine. To je način Shamathe. Pri Rigpashani prepoznate svoje Jidame, razumete Mahamudro. Odlično je, da prepoznate naravo svojega uma – Dzogčen. To je tantrični način dejavnosti, ali Shamathe in Rigpashane. Na ta način boste dosegli Shamatho zelo hitro in razumeli Rigpashano na lahek način. In zelo hitro boste boste dosegli osvoboditev uma v tem življenju.
Po navadi je Shamatha dobra, lahko pa je tudi slaba. Z dobro Shamatho je osredotočenost zelo dobra in počutimo se umirjene. Ko Shamatha ni dobra, je to zaradi navezanosti, poželenja in ker ne mislimo na druge, ampak samo nase. Uma ne spoznamo, če smo navezani na to, da smo mirni. To je ovira do Nirvane. Kratka ovira pred osvoboditvijo uma. To je zato, ker je Shamatha „Čudovita!“, „Mirna!“ Obstajajo štiri Shamathe. Vendar to ni Shamatha osvoboditve. To je Shamatha samsare. Shamatha Tantre je nirvana. S Shamatho in Rigpashano, ker razumete Budo, razumete naravo uma in vse te stvari.
V Budovi Džnani,
Khenčen Lama Rinpoče