Pogled tantre je čist pogled, zato je praksa Vadžrasatve bistvena za tantro. Čist pogled je nasprotje od nečistega pogleda. Nečist pogled je povezan z negativnimi zaznavanji (percepcijami) in negativno karmo. Imeti negativno karmo pomeni, da v preteklosti niste imeli čistega pogleda in da ste počeli negativne stvari. Zaradi tega je zdaj negativna karma za vas ovira, ko poskušate razviti čist pogled. Lahko izvajate mnogo različnih praks, ampak le meditacija Vadžrasatve lahko očisti preteklo negativno karmo.

Preden začnete izvajati prakso Vadžrasatve potrebujete prejeti prenos in opolnomočenje za prakso. Morate se tudi naučiti in razumeti, kaj početi v praksi Vadžrasatve, in katere zaobljube sprejemate s prakso Vadžrasatve.

V praksi Vadžrasatve obstajajo Štiri Moči. Te so: moč podpore, moč obžalovanja negativnih dejanj, moč odloč(e)nosti ter moč izvajanja prakse („jemanje protistrupa“).

Moč podpore je predstavljanje ali vizualizacija Vadžrasatve, Zatočišče k Vadžrasatvi, premišljevanje o Vadžrasatvi in prakticiranje sadhane Vadžrasatve.

Druga moč je moč obžalovanja tistega, kar smo naredili narobe. Obžalujemo vsa negativna dejanja, ki smo jih storili v preteklih in v sedanjem življenju. Storiti negativna dejanja je kot po pomoti piti strup. Takšna dejanja smo v preteklosti počeli zato, ker se nismo zavedali, da so (kot) strup. Zdaj ste spoznali, da je bilo “piti strup” narobe. Mislite in močno čutite tako: “Ravnal-a sem narobe. Zelo zelo mi je žal, obžalujem to.” Jasno prepoznate, da ste v preteklih in v sedanjem življenju počeli negativne stvari. To je zelo pomembno. Ko so ta dejanja očiščena in ne ostane nobene negativne karme več, dosežemo osvoboditev.

Tretja moč je moč odloč(e)nosti. To je moč, s katero rečemo: “Ne bom več počel-a negativnih stvari, tudi če se soočim z nevarnostjo smrti.” Razvijete močen namen in se odločite, da se v prihodnosti ne boste spuščali v negativne misli in dejanja. Ne bi bilo dovolj, da zgolj obžalujemo naše negativne misli in dejanja, nato pa bi jih spet počeli. Torej je pomembno, da se odločimo, da se želimo spremeniti.
Četrta moč je moč dejanja oz. izvajanje prakse (“jemanje protistrupa”). S telesom, govorom in umom izvajate dejanja za očiščenje negativne karme. Z vašim telesom poskusite izvajati prakso tibetanske meditacijske joge telesa in drže Vadžrasatve. Z govorom recitirate mantro Vadžrasatve. Z umom mislite na praznino in modrost.

Mislite tudi na združitev tega velikega uma Vadžrasatve z vašim umom. Nato se lotite dejanja meditacije Vadžrasatve, da se očistite.

Morda bo v pomoč navedba primera. Ko so vaše roke umazane, jih želite očistiti, in si jih zato umijete z milom. Ko se lotite prakse Vadžrasatve, izvajate očiščevanje na globlji energijski in mentalni ravni z vašim telesom, govorom in umom. S tem boste očistili vaše tri kaje – razsvetljene čiste oblike vašega telesa, govora in uma.

To popoldne vam bom dal opolnomočenje Vadžrasatve. To vam bo dalo moč, da očistite vaše negativnosti in karmo, ko boste izvajali meditacijo Vadžrasatve. Zelo pomembno je tudi ne misliti, da ste vi edini očiščeni, ampak mislite, da so v vaši praksi očiščena vsa čuteča bitja.
Na ta način mislite in čutite, da so bila skozi to meditacijo očiščena in osvobojena vsa čuteča bitja. Posebno v tej meditaciji se zavedate, da vsa čuteča bitja vseh desetih smeri izvajajo prakso skupaj z vami, in da so očiščena in osvobojena, ko izvajate prakso. To je velika meditacija Vadžrasatve.
Skupaj s Štirimi močmi in prakso Vadžrasatve sprejmete tudi pet zaobljub.

Prva zaobljuba je, da boste resnično spoštovali linijo Tantre. Če si na neki točki premislite ali ne izkažete spoštovanja do učenj, to pomeni, da je vaša zaobljuba prelomljena. Če vam je Tantra zares všeč, jo prakticirate in verjamete v njo, potem to zaobljubo držite.

Druga zaobljuba je, da spoštujete vaše Mojstre linije – spoštujete Vadžrasatvo, Samanthabadro, Garab Dordžeja in vašega Mojstra. Z vašim Mojstrom se ne prepirate ali prekinete povezave z njim.
Tretja zaobljuba je, da boste izvajali mantro in modro vsak dan, četudi le za kratek čas, 10-20 minut. Če ravnate tako, vaše prakse ne izgubite.

Četrta zaobljuba je, da se nikoli ne prepirate, delate negativne stvari proti ali se ločite od vaših Vadrža bratov in sester.

Peta in zadnja zaobljuba je, da v javnosti ne govorite o vaši praksi, držite svojo samajo. Če govorite o vaši praksi z drugimi Vadžra brati in sestrami, ki prav tako delajo isto prakso, je to v redu. Ni dobro govoriti o vaši praksi z drugimi, ki niso praktikanti, ker morda ne bodo spoštljivi do prakse. Vaše prakse in učenja zadržite zase.

Kot pregled, ko izvajamo prakso Vadžrasatve, začnemo s tem, da preverimo našo motivacijo, z Zatočiščem in Bodičito. Nato premišljamo o Štirih močeh in prakticiramo očiščevanje Vadržrasatve za nas in vsa čuteča bitja. Ko končamo, posvetimo krepost osvoboditvi vseh čutečih bitij.
S to prakso se bo naše spoznanje postopoma povečalo. Nato smo bolj srečni, imamo več radosti, naš um ima več svobode in razumemo naravo našega uma bolj in bolj. To prakso izvajajte vsak dan.

© Khenčen Lama Rinpoče